Werkwijze

integratieve coaching, counseling en therapie

Integratief werken heeft een holistisch uitgangspunt. Het verbindt wat je denkt, wat je doet, hoe je je voelt, het sein dat je lichaam afgeeft en hoe je je verhoudt tot je omgeving. En brengt jou op die manier als “geheel” in beeld.

Mensen kunnen al pratend veel verklaren en beredeneren. Praten lucht vaak op, maar het leidt meestal niet tot echte verandering. Een veel gehoorde uitspraak is: “Ik weet het allemaal wel, maar het lukt me niet écht te veranderen.”

Echte verandering komt tot stand als alles in jou met elkaar samenwerkt. Vanuit die gedachte is elke sessie is er een op maat. Enerzijds wordt alles wat jou jij maakt, je sterke kanten en ook de delen van jezelf die je soms lijken tegen te werken of waar je minder trots op bent, betrokken bij het bereiken van je doel.

Anderzijds worden elementen uit verschillende psychologie stromingen ingezet, die jou een stap verder brengen in jouw proces. Wat werkt voor een ander, werkt niet persé voor jou. Door deze manier van werken ervaren cliënten vaak al na een aantal sessies een positieve verandering.
Wellicht heb je interesse in een bepaalde techniek of methode, zoals EMDR, hypnotherapie, NLP, CGT of lichaams gericht werken? Geef vooral aan wat volgens jou werkt, zodat het onderdeel kan worden van het begeleidingstraject.

Heb je interesse? Meld je dan aan voor een intake gesprek.