Werkwijze

integratieve therapie & coaching | EMDR

Integratief werken heeft een holistisch uitgangspunt. Wat je denkt, wat je doet, hoe je je voelt, het sein dat je lichaam afgeeft en hoe je je verhoudt tot je omgeving wordt allemaal met elkaar verbonden. En brengt jou op die manier als “geheel” in beeld.

Mensen kunnen al pratend veel verklaren en beredeneren. Praten kan opluchten, maar het leidt meestal niet tot echte verandering. Een veel gehoorde uitspraak is: “Ik weet het allemaal wel, maar het lukt me niet écht te veranderen.”

Echte verandering komt tot stand als alles in jou met elkaar samenwerkt. Vanuit die gedachte is elke sessie is er een op maat. Enerzijds wordt alles wat jou uniek maakt, je sterke kanten en ook de delen van jezelf die je soms lijken tegen te werken of waar je minder trots op bent, betrokken bij het bereiken van je doel.

Anderzijds: wat werkt voor een ander, werkt niet persé voor jou. Daarom wordt alleen ingezet wat voor jou helpend is. Dat klinkt logisch toch? Door die manier van werken ervaren cliënten vaak al na een paar sessies een positieve verandering.

Wellicht heb je zelf al ideeën over wat je nodig hebt? Heb je interesse in EMDR? Heb je gehoord over methoden uit de moderne hypnotherapie, elementen van NLP, CGT of lichaam gericht werken? Geef het aan, zodat we samen kunnen bekijken of en hoe het onderdeel kan worden van het begeleidingstraject.

Heb je interesse? Meld je dan aan voor een intake gesprek.