Registraties & opleidingen

integratieve therapie & coaching | EMDR

Lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).

ECP houder (Europees Certificaat voor Psychotherapie). De kennis, vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van het ECP kwaliteitskeurmerk worden meer en meer gelijk gesteld aan BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland (zie ook Zorgwijzer).

De praktijk is met de naam Praktijk NOER geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ.
Persoonlijke AGB-code 90111198.
Praktijk AGB-code 90070078.

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RCBZ) met als licentienummer 210305R.

Cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Als Integratief therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk NOER geregistreerd met het KvK nummer: 73622699.

Opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam:
* Integratieve psychotherapie, counseling & coaching 18+ (2014-2018)
* Algemene Psychosociale & Medische Basiskennis (PSBK, 2016)
* EMDR I & II (2016)

 

https://vit-therapeuten.nl/